Fundación EDE Fundazioa

Fundación EDE Fundazioa

Sustapen eta prestakuntza soziala

EDE Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakundea da. Bere helburua gizarte-, kultura- eta hezkuntza-garapena sustatzea da, profesional eta boluntarioei zuzenduriko prestakuntza eta orientabide programa, entitate eta esku-hartze egitasmoei zuzenduriko aholkularitza eta laguntza, informazio-, dokumentazio-eta bitartekaritza-zerbitzu eta lan-orientabidearen bidez.

sartu

Promoción y formación social

Fundación EDE es una entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es promover el desarrollo social, cultural y educativo a través de programas de formación y orientación para profesionales y voluntariado, consultoría y apoyo a entidades y proyectos de intervención, servicios de información, documentación e intermediación y orientación laboral.

entrar

 

Simón Bolivar 8 B. 48010 Bilbao. | Tel: 94 400 99 99 | ede@fundacionede.org