indartu
sareak
antolaketa babestu eta sendotzeko programa - programa de apoyo y fortalecimiento organizacional
ZENBAIT GILTZARRI
ETA TRESNA ERABILGARRI KUDEAKETA EKONOMIKOA HOBETZEKO GURE ERAKUNDEAN
  ALGUNAS CLAVES Y HERRAMIENTAS
ÚTILES PARA MEJORAR EN LA GESTIÓN ECONÓMICA
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN
EDE Fundazioaren izenean jarri gara zuekin harremanetan jakinarazteko, hirugarren sektoreko erakundeen arteko lan-gune bateratu batean parte hartzeko aukera duzuela. Horretarako, erakundeen sendotze arloko adituen laguntza izango duzue, kudeaketa ekonomikoan hobekuntzak bultzatzeko erakunde bakoitzean, eta ikasketa partekatuak sortzeko.   Desde Fundación EDE nos dirigimos a vuestra entidad para ofreceros participar en un espacio de trabajo conjunto entre organizaciones del tercer sector, acompañado por personas expertas en fortalecimiento de organizaciones, para impulsar la mejora en la gestión económica en cada una de las organizaciones y generar aprendizajes compartidos.
Ekimen hau BBKren Gizarte Ekintzak eta EDE Fundazioak lankidetzan sustaturiko Indartu programaren baitan dago. Programa horrek Bizkaiko hirugarren sektoreko erakundeak sendotzea du xede, txiki eta ertainak, eta esku-hartze sozialekoak.   Esta propuesta se enmarca en el programa Indartu, impulsado en colaboración entre BBK Obra Social y Fundación EDE, de fortalecimiento de las organizaciones del tercer sector de Bizkaia, pequeñas y medianas, del ámbito de la intervención social.
Informazio hau zuen interesekoa izango delakoan, agur bero bat.   Esperando que esta información sea de vuestro interés recibir un cordial saludo.
Jaime Garcia
EDE Fundazioa Aholkularitza Soziala
  Jaime García
Consultoría Social de Fundación EDE
pdf Informazio gehiago
Más información
ede taldeabbk