Edukiak

Lan eta trebakuntza baliabideak kudeatzeko tresnak landu eta desgaitasuna duten pertsonen txertatze soziolaboralerako lanpostuen analisia. Desgaitasuna duten pertsonen gaitasun soziolaboraletan entrenatu. Enplegu-metodologia jporratu, desgaitasuna duten pertsonen txertatze soziolaboraleko laguntzarekin. Desgaitasuna duten pertsonen txertatze soziolaboraleko prozesua jarraitu. Lanekoak ez diren praktikak.Kodea 18484395
Helburuak

Esku-hartzeko programak garatzea inguru pertsonal eta soziolaboralean, Enplegurako Metodologia erabiliz, desgaitasuna duten pertsonek lanpostu bat lortzeko eta lanpostuak mantentzeko.
Lanean txertatzeko beharrezkoak diren gizarte- eta lan-gaitasunak entrenatzea.
Ingurunearekin kontaktuak mantentzea eta lanpostuen analisian laguntzea, eta dauden trabakuntza baliabideen eta bitarteko soziolaboralei buruzko informazioa kudeatzea, ezarritako ildoen arabera.

Iraupena 350 ordu
Datak

2019/12/10 – 2020/03/13 – ARRATSALDEAK