Edukiak

Zenbakiak erabiltzea arazoak ebazteko, neurriak erabiltzea arazoak ebazteko, geometria ezartzea arazoak ebazteko. Komunikazioa eta lenguaia, gaztelania erabiltzeko oinarrizko printzipioak, ahozko ekoizpenak, idatzizko ekoizpenak. Teknikak bilatu informazioa tratatzeko eta aurkezteko.Kodea 18484754
Helburuak

Gaitasunak eskuratzea:
– Errealitatean dauden elementu matematikoan antzemateko eta arazoen ebazpenean arrazonamendu matematikoa ezartzeko, egunerokotasunean, zenbakiak erabiliz eta beren oinarrizko operazioak, geometria, algebra eta datuen analisia.
– Idatzizko eta ahozko ekoizpenak ulertzeko, testuinguru sozial eta kultural ezberdinetan adierazteko eta interaktuatzeko, hizkuntza ezagutzaren eraikuntzan erabiltzeko, errealitatea ulertzeko eta pentsamendua, emozioak eta jokabidea autoerregulatzeko.

Iraupena 240 ordu
Datak

2019/12/12 – 2020/02/20