Edukiak

  • CVa ingelesez egin eta sare sozialetan zabaldu
  • Ingelesez egingo den lan-elkarrizketa prestatzeko estrategiak landu
  • Ingelesez egingo den elkarrizketarako jarrerak identifikatu


Kodea 18484763
Helburuak

Gaitasunak eskuratzea ideia konplexuen ulermen eta adierazpen ahalmena hobetzeko, ingelesez egingo diren elkarrizketei aurre egiteko xedearekin. Estrategia egokiak garatzea, online eta ingelesez dagoen CVa gaurkotzeko.

Iraupena 60 ordu
Datak

2020/03/02 – 2020/03/13 – ARRATSALDEAK