Edukiak

  • Garbitasun eta arreta sanitarioa etxean.
  • Arreta eta laguntza psikosoziala etxean.
  • Etxeko laguntza eta familia-elikadura.
  • Lanekoak ez diren praktikak.


Kodea 18483813
Helburuak

Ezagupenak eskuratzea osasun fisiko, psikiko eta sozialeko beharrizan bereziak dituzten pertsonei etxean eta esparru soziosanitarioan laguntzeko, beren autonomia pertsonala eta beren inguruko harremanak mantentzeko eta hobetzeko egokienak diren estrategiak eta prozedurak ezarriz.

Iraupena 480 ordu
Datak

2019/11/26 – 2020/03/06  – ARRATSALDEAK– Lanbide kodea: 18482754  –  Iraupena: 370 ordu.

2020/02/10 – 2020/05/19 – GOIZEAK– Lanbide kodea: 18484724  –  Iraupena: 370 ordu.