Edukiak

  • Webguneak eraiki.
  • Software osagaiak webguneetan integratu.
  • Webguneak argitaratu.
  • Lanekoak ez diren praktikak

 Kodea 18484363
Helburuak

Ezagupenak eskuratzea, webguneak sortu eta argitaratzeko. Webgune horiek ezaugarri hauek izango dituzte: testuak, irudiak eta bestelako elementuak integratuko ditu; marka hizkuntzak eta editore egokiak erabiliko dira, betiere, “irisgarritasunaren” araberako zehaztasun eta balditzen arabera. Dagokion zerbitzarian instalatuko da webgunea, eta egoki funtzionatzen duela egiaztatuko da.

Iraupena 480 ordu
Datak

2019/12/04 – 2020/04/08 – ARRATSALDEAK