Gure erakundearen giza-politikaren gakoak:

“KONPROMISOA, AUTONOMiA

ETA TALDEKO LANA”

EDE Taldea, Hirugarren Sektoreko erreferentziazko erakundea, eraldaketa sozialaren garapenean baloreen adierazle izateaz gain, jendea bere esku hartzearen muinean kokatzen da. EDE Taldean gizarte-beharrei ikuspegi eraldatzaile batetik erantzun nahi diegu eta horretarako pertsonen eta gizarte zibilaren garapenean sinesten duten profesionalak izan behar ditugu, testuinguru ahulenen aurrean interesa eta sentikortasuna adierazteko eta misioa partekatzeko eta antolakuntzaren balioak.

Honelako pertsonak nahi ditugu:

  • Hirugarren Sektore Sozialarekin lotura dutenak.
  • Talentudunak, erantzukizuna dutenak eta askotariko konpetentzia indibidualak eta taldean lan egiteko gaitasuna dutenak.
  • Eskatutako profiletara egokitzen direnak: konpetentzia teknikoetan (jakitea eta egiten jakitea) eta jarrerazkoen balorazioetan zorroztasun profesionala.
  • Hizkuntzetarako gaitasuna dutenak.
  • Erakunde barruko garapen pertsonal eta profesionalaren etengabeko hobekuntzarekin konpromisoa dutenak.

Eskaintzen duguna:

  • Berezko zentzua duen lana, eraldaketa soziala eta komunitatearen eraldaketa lortu nahi duena.
  • Ingurune pertsonal eta profesional positiboa, hazteko egokia.
  • Indarrean diren hitzarmen kolektiboen araberako ordainsaria.

Pertsonen garapenean eta gizarte zibilaren garapenean sinesten duten profesionalak behar ditugu, testuinguru ahulenekiko interesa eta sentsibilizazioa dutenak, eta erakundearen misioa eta balioak partekatzen dituztenak.

EDEn nola lan egin

Gaur egun irekita daukagun prozesuren batean parte hartu nahi baduzu, bidali zure curriculuma recursoshumanos@fundacionede.org helbidera, gaian zein eskaeraren izenburua den adieraziz.

Era berean, gaur egun zure profilera egokitzen ez bada, baina gure erakundean lan egin nahi baduzu, zure CVa helbide berdinera bidali dezakezu, “EDE HAUTAGAIA” gaian adierazita.