Animazio soziokulturalak (ASK) errealitatearen dinamizaziorako estrategia eskaintzen du:
banakoen partaidetza aktiboaren, inguruko eragileen eta mugimendu osoa katalizatzen duten
elkarteen bidez.

EDE Fundazioaren Dinamizazio Soziokomunitarioaren Eskolak dinamizazio-lanak egiteko
beharrezkoa den prestakuntza eskaintzen du, marko komunitarioan nahiz erakundeen barne-
eremuan.
Dinamizazio Soziokomunitarioaz gehiago jakitezko, egizu klika (a la página de la Escuela de
Tiempo Libre en la web)

Eskuragarri dauden ikastaroak