EU-LAB proiektua Europar Batasuneko Estatuko Idazkaritzak kofinantzatu du eta herritarrek elkarrizketan eta Europari buruzko gogoetan, erronketan, aukeretan eta etorkizuneko agertokietan parte har dezaten sustatu nahi du.

EU‐LABek gai horiei buruzko topaketari eta gogoetari ekarpena egin dio Europako instituzioetatik sustatzen ari den elkarrizketaren testuinguruan.

Proiektuaren testuingurua, gainera, Europa herritarrengana hurbiltzea, Europa komunikatzea eta gure ingurune hurbileneko egunerokora eramatea izan da.  Emaitzak komunikatzeko eta zabaltzeko ekintzak giltzarria dira kolektibo ugariekin eta herritarrekin, oro har, sentsibilizazio-prozesua garatzean.

Europako politikak herritarrengana hurbilduko dituzten produktuak egiten ere lan egin dugu.

Proposamenak helburu orokor hauei lagundu die:

  1. Europa Batasuna zer den horretan sentsibilizatu, nola sentitzen dugun eta Europako etorkizunari buruz zer ibilbide-orri eraiki dezakegun.
  2. Europako herritarrak eta jabetza-sentimendua sustatu gogoetako eta parte-hartzeko ekimen kolektiboak ospatuz.
  3. Gure komunitate autonomoan EBren errealitatea eta Europari eta eraiki nahi dugun etorkizunari buruzko pertzepzioa kokatu.
  4. Europa arloko gaien komunikazioa sustatu, herritarrengana hurbilduz eta Europako Batzordearen komunikazio-helburuekin bat etorriz.

Era berean, helburu zehatz hauek ere lortu dira:

  1. Herritarrekin aldian behingo elkarrizketa-eremuak sortu, pertsona kopuru handi bat bilduz demokrazia gehiago eta herritarren parte-hartze handiagoa lortzeko eraiki nahi dugun Europari buruzko gogoeta egiteko helburuarekin.
  2. Egungo testuingurua eta Europako etorkizunari buruzko ibilbide-orria eta elkarrizketa aurkeztu.

Helburu horiek lortzeko, herritarren arteko hainbat elkarrizketa antolatu ditugu Europar Batasunari buruz gogoeta egin, eraiki, eztabaidatu eta gogoeta egiteko helburuarekin, eta zehazki, demokrazia gehiagoan eta herritarren parte-hartze handiagoan oinarrituta eraiki nahi dugun Europari buruz. Zehazki, 4 elkarrizketa eraman ditugu aurrera. Publiko zabalari zuzendutako stand/ekimen batean gauzatu da eta proposamenaren helburua diren gaiei buruzko hedapen-materiala egin da; zehazki, Liburu Zuriari buruzko bi infografia argitaratu ditugu, eta beste bat Europako Parlamentuko hauteskundeen aurreko ibilbide-orriari buruz. Landu beharreko gaiei dagokienez, oro har, partaidetza eta demokrazia oinarri hartuta, Europar Batasuneko etorkizunari buruzko gogoeta ahalbidetzen duten haien gainean lan egin dugu.

EU‐LABen, zuzeneko parte-hartzaile edo laguntzaile gisa, 1.500 pertsonak hartu dute parte, bai hedapen-jardueretan, bai elkarrizketetan. Deialdiak hauei zeuden zabalduta, esate baterako, herritarrei oro har, ikastetxeei, irabazi-asmorik gabeko sektoreko erakundeei. Datu berrienek adierazten dute euskal herritarren % 49k Europar Batasunarekiko lotura “handia” edo “nahiko handia” sentitzen dutela; Europako herritarrek adierazitakoa baino ehuneko baxuagoa (% 63); era berean, % 57k aitortu zuen ez zela batere edo askorik informatuta sentitzen. Modu adierazgarrian, Euskadiko herritarren % 7k soilik daki EB zenbat herrialdek osatzen duten eta herritarrek Europar Batasunari buruz adierazitako informazio maila 4,2koa da 1etik 10erako eskalan. Arlo horiek proposatzen ditugun ekintzak sustatzearen garrantzia sendotzen dute. Indize horiek hobera egin dutela pentsa genezakeen arren, egia da oraindik ere ezagutza-gabezia, informazio-gabezia edo EBko ekintza eta jardueretarako sarbide-zailtasun handia dagoela. Hori dela eta, hedapen-jarduera nabarmentzekoa izan da.