Proiektu hau Bizkaiko udalerriei zuzendutako emakumeen eta gizonezkoen berdintasun arloko estrategiaren diseinuan oinarritzen da, 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriei eta Berdinbidean Bizkaiaren testuinguruan Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunaren, Aniztasunaren eta Lankidetzaren Zuzendaritza Orokorrarekin elkarlanean  lan egiten dutenei arreta berezia eskainiz. Azken helburua jarduerak martxan jartzeko jarraibideak, gomendioak eta baliabideak ezartzea da, Bizkaiko udalerrietan emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde lan-testuingurua garatzea sustatzeko azken helburuarekin, eragile desberdinen bultzada eta koordinazioa hobetuz.

Testuinguru honetan, beste arlo geografikoetan garatutako esperientziak eta jardunbide egokiak aukera gisa ikusten dira, hau da, beste agertokietan funtzionatu duenari buruz ideiak biltzeko ezagutza zabaltzeko aukera berritzaileak eskaintzen dituen elementu gisa, betiere, transferentziari eta aplikagarritasunari begira, horien arrakasta-gakoak identifikatuz. Proiektu honek udalerri mailan genero-ikuspegia aintzat hartzen duten esku-hartze arloan lan-agertoki berriak zehazteko eta bideratzeko aukera eskaintzen du.

Europako Programen Zerbitzuak berdintasun arloan Europako jardunbide egokien bilaketa, identifikazioa, aukeraketa eta sistematizazioa aurrera eramateko Europako Programen Zerbitzua gauzatu du, betiere, berdintasunaren mesedetarako ekintzak martxan jartzeko estrategiak eta ekimenak garatzeko orientabide gisa balio duten esperientziei/jardunbide egokiei buruzko informazio orokorra eskaintzeko helburuarekin. Proiektuak sakontasunean jakin nahi izan du aterki-egiturak (eskualdeko gobernuak, foru aldundiak, zerikusia duten eta materian konpetentzia duten erakundeak) nola erlazionatzen diren tokiko eta udaleko egiturekin, nola iristen diren haienganaino eta ekintzak modu bateratuan nola jartzen dituzten martxan. Tokiko egiturek tokiko arloarekin konektatzeko moduari buruzko ikuspegi sistematizatuak lortzea da helburua.

Jardunbide egokiak aukeratu ditugu berrikuntza-, eraginkortasun-, iraunkortasun eta erreplikagarritasun-irizpideekin bat etorriz. Horrela, udalerriekin eta tokiko eragileekin koordinatutako ekintzari dagokionez arloan konpetentzia duten erakundeen artean gizon eta emakumeen berdintasun-estrategia eta lan-testuingurua sustatzen laguntzen duten jarduera garrantzitsuak martxan jartzeko erreferentzia gisa balio dezakete.

Generoan jardunbide egokirako irizpideak zehaztu ostean – esperientziaren garrantziaren azterketa, aplikazioaren arloaren eta iraunkortasunaren, aplikazio praktikoaren eta lortutako emaitzen ebidentziaren arabera, sortutako aldaketa edo inpaktua eta izan dezakeen intzidentzia, garrantzia, pertinentzia- informazioaren bilaketa Internet bidez soilik egin da eta nagusiki hiru lan-hizkuntza erabili dira: gaztelania, ingelesa eta frantsesa, eta estatuko eta nazioarteko iturriak berrikusi dira.

Kontsulta egindako iturrien artean, hauek aipa genitzake:

  • EIGE Genero Berdintasunerako Europako Institutua.
  • European Charter for Equality in Local Life
  • Berdintasun-tresnetan eta mainstreaming-en espezializatutako datu-baseak: Siyanda, INSTRAW1, Nazio Batuak, FEMDOK, DIGMA, EQUAL, WIDE, UNDP,FSE, Eskualdeen Batzordea eta abar.
  • Egitura Funtsetan berdintasun printzipioaren aplikazioari buruzko dokumentazioa eta argitalpenak.
  • Berdintasun Erakundeak -Europar Batasuneko Estatu desberdinetakoak eta Espainiakoei arreta berezia jarrita- eta Berdintasunean eta Generoan espezializatutako unitateak edo espazioak.
  • Udalerrietako eta udal-sareetako webguneak.
  • Genero-berdintasunari eta estrategiei buruzko informazio-sareak.

Laburbilduz, egin nahi izan dena honako hau izan da: lurralde eta talde zehatz batzuetan, esperientzia haietara lehen hurbiltzea, esku hartzeko aukerak eta lerro errealistak eskaintzeko helburuarekin.