People holding connected copy space circle icons illustration

EDE Fundazioan ez diogu atea inori ixten. Erantzuna eman diezaiokegu:

  • Honako hauen bila dabiltzan pertsonei: Laneko ibilbidea, gizartean parte hartzeko aukera bat, bizi profesionalerako gaitasun hobea, bizi-proiektuen eta/edo enpresa-proiektuen garapen hobea, bizitzako erronkei aurre egiteko gaitasun handiagoa, errealitatea hobeto ulertzea, beste batzuei gertatzen zaienarekiko enpatia handiagoa…
  • Garatu nahi duten erakundeei: egunerokotasuna hobeto antolatzeko eta hobeto funtzionatzeko, eraginkorragoak izateko, hobeto zaintzeko, elkarbizitzako inguruneak sortzeko, adimen kolektiboa sortzeko…
  • Inguruneko beharrei erantzuna eman nahi dieten ekimenei: arreta emandako beharrak hobeto erantzuteko, inguruan duten bizitza dinamizatzeko, ingurune sozialekin elkarreragiteko…