cebek-fundacion-ede-firmado-convenio-colaboracion-trabajar-empoderamiento-mujeres

CEBEKek, Bizkaiko Enpresarien Konfederazioak eta EDE Fundazioak lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute, zaurgarritasun-egoeran dauden emakumeen ahalduntzea jorratzeko. Hitzarmena Enpresan Bardin, #COMPANIES4SDGS eta Emaktiva programen baitan sartzen da.

Hitzarmen horren helburua da lankidetza-ekintzak ezartzea CEBEKen Enpresan Bardin eta EDE Fundazioa-Suspergintza Elkartearen Emaktiva programen baitan, bi programek zaurgarritasun-egoeran dauden emakumeen ahalduntzea lantzeko interesa baitute.

Horrez gain, CEBEK #COMPANIES4SDGs  proiektuari atxikita dago. Ekimen horrek Garapen Jasangarriko Helburuak betetzeko ezagutza, sentsibilizazioa eta ekintza-jarraibideak eskaintzen dizkie enpresei eta beren profesionalei. Halaber, enpresen barne-komunikazioko kanalak erabiltzen ditu, enplegatuek ohitura jasangarriak hartzeko eta boluntariotza korporatiboko jardueretan sartzeko.

Lankidetza mota nagusi hauek zehaztu dira alderdien artean, besteak beste:

  • Berdintasunarekin konpromisoa duten CEBEKeko enpresetan boluntariotza korporatiboko ekintzak eta EDE Fundazioak sustatutako boluntariotza-ekintzak lotzea.
  • Prestakuntza-ibilbideak amaitzen ari diren Emaktivako emakumeen harrera sustatzea, berdintasunarekin konpromisoa duten enpresetan egin ditzaten praktikak.
  • Espazioetan emakumearen eta enpresaren parte-hartzea sustatzea, alderdietako bakoitzak garatutakoetan.

Lankidetza hori gauzatzeko, Emaktivan boluntariotza korporatiboko ekintza “berri eta berritzaile” batzuk egingo dira. 2018an egingo dira, parte hartu nahi duten CEBEKeko enpresetan hedatzeko. Ekintza hauek egingo dira, besteak beste:

  • Lan-merkatuarekin lotutako orientazio-solasaldiak.
  • Mentoring-ekintzak.
  • Enplegu-bilaketan coacha.
  • Speed dating/Speed meeting.

Emakumeen ahalduntzerako programak

Enpresa Bardin Programaren, Bizkaiko enpresetan berdintasuna sustatzeko ekimenaren, bidez, enpresetan emakumeen eta gizonen berdintasunarekin konpromisoa duten pertsonen artean etengabe harremana bideratzeko espazio bat du CEBEKek. Era berean, zenbait ekintza sustatzen ditu, besteak beste, enpresako zenbait esparrutan genero-berdintasuna, CEBEKeko Gobernu Organoetan eta bazkide diren elkarteetan emakumeen presentzia.

Eta programaren helburuetako bat CEBEKen bazkidetutako enpresetan emakume enpresariak eta zuzendariak ahalduntzea denean, 2018an zaurgarritasun-egoeran dauden emakumeak ahalduntzeko lan-ardatz bat aintzat hartu da. Ardatz horretan identifikatu dira Emaktivaren eta CEBEKen Enpresa Bardin Programaren arteko interesguneak.  

EDE Fundazioak eta Suspergintza Elkarteak 2016an jarri zuten Emaktiva martxan, Europako Gizarte Funtsarekin, Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Lanbiderekin batera finantzatuz. Programak enplegagarritasuna hobetzeko ibilbide berezituak garatzen ditu, gizarte-zaurgarritasuneko eta/edo indarkeria matxistako egoeran bizi diren emakumeen beharretara egokituta, genero-estrategia baten bidez.